همه ی نوشته ها در: تغذیه در ورزش

مصرف کربوهیدرات در روز‌های باقی مانده به مسابقه چقدر باشد؟ مصرف کربوهیدرات می‌تواند در آماده‌سازی ورزشکاران جهت رقابت نقش کلیدی و همچنین موثری ایفا کند. مصرف کربوهیدرات در روزهای قبل از مسابقه عمدتاً سبب …

آیا آب چغندر تأثیرات مفیدی روی عملکرد اسپورت و ورزشی دارد؟ امروزه ورزشکاران و همچنین اشخاص فعال، اطلاعت بیشتری در مورد غذاهای مفید جهت بهبود عملکردهای‌شان کسب می‌کنند. ثابت شده که رژیم‌های سرشار از …

سوپروب close
خرید بک لینک