همه ی نوشته ها در: تغذیه در ورزش

تقسیم بندی پروتئین ها

تقسیم بندی پروتئین ها تقسیم بندی پروتئین ها از نظر عمل نقش آنزیمی یا کاتالیزوری ساختمانی پروتئین های ناقل یا حامل هورمونی نقش آنزیمی یا کاتالیزوری آنزیم ها پروتئین هایی خواهند بود که یک …

منابع غذایی پروتئین ها

منابع غذایی پروتئین ها منابع غذایی پروتئین ها گوشت قرمز فرآورده های امعاء و همچنین احشاء، ماکیان و همچنین گوشت شکار ماهی ها تخم مرغ فرآورده های لبنی توضیحاتی در مورد منابع غذایی پروتئین …

بی حالی و همچنین کسالت از علایم کمبود تغذیه‌ای در کودکان ورزشکار

بی حالی و همچنین کسالت از علایم کمبود تغذیه‌ای در کودکان ورزشکار خستگی، بی حالی و همچنین خواب آلودگی از علایم کمبودهای تغذیه ای در کودکان ورزشکار خواهند بود.مرحله پیش از بلوغ و همچنین …

سوپروب close
خرید بک لینک