روش های استفاده از فنّاوري NFC برای پیاده سازیسیستم های پرداخت الکترونیکی و انواع راه استفاده ان

مصرف از سي مكارت گوشي
در اين حالت از سيم کارت گوشي به عنوان محل ذخير هسازي اطلاعات

281026 روش های استفاده از فنّاوري NFC برای پیاده سازی<br />سیستم های پرداخت الکترونیکی و انواع راه استفاده ان
درگاه بانکی

دریافت درگاه مستقیم بانکی,درگاه پرداخت مستقیم,ارائه درگاه بانکی,بهترین درگاه بانکی,درخواست درگاه بانکی|دریافت درگاه بانکی,گرفتن درگاه بانکی|درگاه پرداخت اینترنتی,درگاه پرداخت,جهان پی,درگاه بانک,درگاه اینترنتی بانک,درگاه بانکی,درگاه پرداخت,دریافت درگاه پرداخت اینترنتی,درگاه مستقیم

مالي مصرف م يشود. اولين سيم کارت هايي که از اين نحوه پشتيباني
م يکنند، در اواخر سال ۲۰۰۹ ارائه شدند. اشكال اصلي اين روش،
وابستگي به اپراتور جهت ذخيره اطلاعات مالي در سيم کارت مي باشد.
علاوه بر اين، در اينروش شبیه آموزش قبلي گوشي موبایل بايد
داراي قابليت NFC باشد.
۶ ۳٫ استفاده از كارت حافظه
در اينروش از کار تهاي حافظه Secure Micro SD که در گوشي
موبایل قرار م يگيرند، جهت ذخيره سازي اطلاعات مالي استفاده
م يشود. در اين حالت، کارت حافظه م يتواند حاوی آنتن NFC نیز باشد
که در اين صورت لازم نيست قطعا ً گوشي موبایل از NFC پشتيباني
کند. کار تهاي حافظه بدون آنتن NFC از سال ۲۰۰۷ موجود بوده و
کار تهاي حافظه با آنتن NFC نيز اخيراً ارائه گرديد هاند. نقطه ضعف
اصلي اينروش آن است که اِسلات حافظه گوشي بوسیله Secure
Micro SD اشغال خواهد شد. با اين حال، مشتري م يتواند علاوه بر
مصرف در پرداخت، از Secure Micro SD شبیه يک حافظه معمولي
در گوشي تلفن همراه خود مصرف نمايد.
۶ ۴٫ استفاده از برچسب ۳۸
در اين شيوه، از برچسب خاصي که روي گوشي تلفن همراه چسبانده
م يشود، به عنوان يک محل امن براي ذخير هسازي اطلاعات مالي
مصرف م يشود. هر برچسب ب هطور داخلي داراي يک تراشه هوشمند
غيرارتباط ي آنتن NFC است در نتيجه با هر نوع گوشي موبایل
قابل استفاده م يباشد. برچس بها خود به دو دسته فعال ۳۹ و غيرفع ال ۴۰
تقسيم م يشوند. برچس بهاي غيرفع ال كه تاكنون د هها ميليون از آنها
مورد مصرف قرار گرفت هاند، هيچ گونه ارتباطي با گوشي موبایل برقرار
نم يکنند. در مقابل، برچس بهاي فعال که اخيراً معرفي شد هاند، م يتوانند
از طريق بلوتوث با سيستم علت برنام هاي كه روي گوشي تلفن همراه
اجرا م يشود، رابطه برقرار نمايند.
۶ ۵٫ مصرف از پروگرام
در اين شيوه، ذخيره سازي اطلاعات مالي به صورت نرم افزار ي در

داخل حافظه گوشي موبایل انجام م يشود. پياد هسازي اين روش
نسبت به رو شهاي ديگر ساد هتر ک مهزين هتر است، اما در عوض
امنيت اطلاعات ذخيره شده در اينراهنمای زياد پايين مي باشد.

روش مصرف از سي مكارت گوشي وابستگي
زيادي به اپراتور تلفن همراه دارد، در صورتي
كهروش هاي استفاده از برچسب، كارت حافظه
وراهنمای نرم افزار ي م يتوانند به صورت كاملاً
مستقل از اپراتور پياد هسازي شوند

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “روش های استفاده از فنّاوري NFC برای پیاده سازی
سیستم های پرداخت الکترونیکی و انواع راه استفاده ان”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک