فعالیت های اسپورت و ورزشی در سالمندی

فعالیت های اسپورت و ورزشی در سالمندی

سالمندی تنها گذر زمان نیست، بلکه بروز آن هم دسته از رخدادهای بیولوژیک می باشد که در یک دورۀ زمانی رخ می دهد. هیچ تعریف کاملی دربارۀ سالمندی وجود ندارد. سالمندی ، فرآیندی طبیعی می باشد و همچنین نباید آن هم را بیماری دانست.

468 60 1 فعالیت های اسپورت و ورزشی در سالمندی

امروزه فعالیت های اسپورت و ورزشی ، مراقبت صحیح و همچنین معاینه علم پزشکی جدید منظم شامل عامل هایی به شمار می روند که باعث طولانی تر شدن عمر و همچنین زندگی پر ثمرتر می شوند. متأسفانه ، سرچشمه جوانی یا داروی ضد سالخوردگی وجود ندارد، به نظرمی رسد تمرین بهترین داروی ضد سالخوردگی باشد. امروزه رهنمودهای اسپورت و ورزشی ، اشخاص پیرتر را جهت شرکت در فعالیت هایی تشویق می کند که نه تنها دستگاه قلب و همچنین عروق ، بلکه دستگاه عضلانی آن هم ها را نیز تقویت می کند و همچنین بهبود می بخشند.

Elderly Man فعالیت های اسپورت و ورزشی در سالمندیتغییر فرآیند سالمندی

آیا به تا حال به آن نقطه توجه کرده اید که بعضی از شهروندان و مردم شهر خیلی پیرتر یا خیلی جوون تر از سن تقویتی خود به نظر  می رسند؟ جهت درک بهتر آن پدیده ، توجه به دو شیوۀ متغایر و متفاوت دسته بندی سن مهم می باشد . یکی سن تقویمی می باشد که به سن جوانی ، میانسالی و همچنین پیری تقسیم می می شود و همچنین نوعاً مجموع روزهای تولد گویای سن تقویمی فرد می باشد. غیره ای سن بیولوژیک (زیستی) می باشد که با متغیرهایی مثل حداکثر اکسیژن مصرفی ، اقتدار و قدرت عضلات یا انعطاف پذیری آنها را ارزیابی می می شود. بنابرانی ، ممکن می باشد فردی ۶۵ ساله باشد، ولی با توجه به اوضاع سلامتی و همچنین آمادگی اش ، سن بیولوژیک او همچنین معادل فردی ۴۵ ساله باشد. زمانی که ارتباط سن تقویمی با سن بیولوژیک را بررسی کردن می کنیم ، اهیمت فعالیت اسپورت و ورزشی منظم و همچنین ارتقای سلامتی به خوبی معلوم می می شود. با اجرای یک برنامۀ آمادگی بدنی منظم ، سن بیولوژیک می تواند تغییر یابد.

telegram elmevarzesh1 فعالیت های اسپورت و ورزشی در سالمندی

تغییرات فیزیولوژیک طبیعی ناشی از سالخوردگی

بر اثر افزایش سن در دستگاه ها و همچنین اندام های بدن تغییراتی رخ می دهد که در ذیل به اختصار توضیح داده می می شود:

تغییرات دستگاه قلب و همچنین عروق: جدا کردن تأثیرات ناشی از سالخوردگی تن ها بر دستگاه قلب و همچنین عروق کار دشواری می باشد. همچنین اوضاع بدنی مطلوب و همچنین بیماری نیز در طول زمان نقش مهمی را در ساخته یا ایجاد تغییرات در دستگاه قلب و همچنین عروق ایفا می کند. با افزایش سن ، تغییرات ساختاری و همچنین عملکردی در دستگاه قلب و همچنین عروق رخ می دهد. اگرچه آن تغییرات ساختاری و همچنین عملکردی موجب تغییرات نسبتاً کوچکی در عملکرد دستگاه قلب و همچنین عروق در زمان استراحت می می شود، ولی باید توجه داشت می تواند باعث ساخته یا ایجاد تفاوت های قابل ملاحظه ای در واکنش های دستگاه گردش خون به فعالیت ها بدنی می شود.

مهمترین تغییرات کاهش عملکرد بطن چپ و همچنین دریچه های قلبی ، کاهش حجم ضربه ای و همچنین برون ده قلبی می باشد که موجب کاهش حداکثر اکسیژن مصرفی می می شود. تغییرات دستگاه تنفسی (ریه ها): سالخوردگی ممکن می باشد باعث می شود توانایی اشخاص جهت شرکت در فعالیتهای بدنی ملایم تا شدید کاهش یابد که دلیل آن هم ساخته یا ایجاد محدودیت هایی در دستگاه تنفسی، قلبی و همچنین عروق یا ترکیبی از آن هم هاست. بدیهی می باشد که ساخته یا ایجاد تغییرات در عملکرد ریه ، عمل انتقال هوا را به درون و همچنین برون ریه در اشخاص سالمند مشکل می کند. با بالا رفتن سن مستلزم و نیاز به تهویه در زمان فعالیت افزایش می یابد و همچنین جهت مقدار و اندازه و میزان کار معین و همچنین نیز سطح مشخص اکسیژن مصرفی تهویه بیشتری مورد مستلزم و نیاز می باشد.

دستگاه عضلانی – اسکلتی

عضله اسکلتی: توده عضلانی با بالا رفتن سن کم می می شود آن امر موجب کاهش اقتدار و قدرت و همچنین استقامت عضلانی در اشخاص سالمندی می می شود. اقتدار و قدرت عضلانی در حدود ۴۰ سالگی شروع به کاهش می کند و همچنین بعد از ۶۰ سالگی کاهش آن هم تسریع می می شود. در هر ده سال شمسی بعد از ۲۵ سالگی ۳ تا ۵ قسمت و بخش توده عضلانی کم می می شود.

کاهش اقتدار و قدرت عضلانی در اشخاص سالمند می تواند به مقدار و اندازه و میزان قابل ملاحظه ای بر کیفیت زندگی و همچنین طول عمر آنها تأثیر بگذارد ، به طوری که کارهای روزمرۀ ساده ای مانند حمل زباله به بیرون از منزل یا مرتب کردن رختخواب ممکن می باشد موجب تحمیل فشار بسیاری بر اشخاص سالمند می شود.

استخوان ها : با بالارفتن سن ، استخوان ها به علت کاهش تراکم شکننده تر می شوند. شکستگی های جدی و همچنین اغلب منجر به ضعف در دوران سالمندی ، پیشامد جدید ای عادی می باشد. به نظر می رسد که فعالیت بدنی منظم و همچنین تمرین مقاومتی آثار سودمندی بر مقدار و اندازه و میزان کاهش تراکم استخوانی مرتبط با سن دارد.

انعطاف پذیری

با افزایش سن ، بافت های همبند سفت می شوند و همچنین قابلیت تحرک مفصل نیز کاهش می یابد . کاهش انعطاف پذیری ناشی از بالا رفتن سن ممکن می باشد باعث ساخته یا ایجاد بیماری های تخریب کننده مانند التهاب مفصلی می شود. انعطاف پذیری با بالارفتن سن کاهش می یابد؛ با آن حال شواهدی مبنی بر ارتباط فرآیندهای بیولوژیکی با سالخورده در مورد کاهش انعطاف پذیری وجود ندارد. احتمالاً کاهش انعطاف پذیری اکثرا و بیشتر به دلیل کم شدن فعالیت بدنی می باشد . انعطاف پذیری را می قدرت در هر سنی از طریق فعالیت (برنامه جذاب و جالب و خوب تمرینات کششی منظم) بهبود بخشید.

ترکیب بدن

با بالا رفتن سن ، وزن بدون چربی بدن کاهش و همچنین چربی بدن افزایش می یابد. احتمالاً کاهش مقدار و اندازه و میزان متابولیسم پایه با بالارفتن سن ، عامل اصلی کاهش جرم و جنایت بدون چربی بدن می باشد. برآورد شده می باشد که با بالارفتن سن توده عضلانی ممکن می باشد از ۱۰ تا ۱۲ قسمت و بخش کاهش یابد تحقیقات نشان داده می باشد که فعالیت بدنی باعث حفظ توده بدون چربی بدن می می شود، همچنین ذخیره چربی را کاهش می دهد و همچنین سنتز پروتئین را تحریک می کند.

تنظیم حرارت

به نظر می رسد که دستگاه تنظیم حرارت سالمند بازده کمتری دارد. مکانیسم به دست آوردن نیرو از دست دادن گرما (کاهش درجه حرارت بدن) در اشخاص سالمند چندان اثر قسمت و بخش نیست و همچنین مقدار و اندازه و میزان تلفات و همچنین ناخوشی های مرتبط با گرما در سالمندان در مقایسه با جمعیت جوون اکثرا و بیشتر می باشد. اشخاص سالمند در مقایسه با اشخاص جوون در زمان فعالیت حرارت مقعدی و همچنین ضربان قلب بیشتری دارند. معمولاً بدن آن هم ها آب و همچنین مکانیسم مرتبط با تشنگی کمتری دارد که ترکیب آن دو عامل موجب افزایش خطر کم آبی در طی فعالیت می می شود.

ملاحظات ضروری در تجویز تمرین جهت اشخاص سالمند

اگرچه اصول طراحی تمرین جهت اشخاص سالمند مشابه با تیم های دیگر می باشد  ،ولی باید توجه داشت در زمان تنظیم برنامه جذاب و جالب و خوب آمادگی جسمانی جهت آن هم ها بایستی و حتما توجه ویژه ای اعمال می شود. جهت اکثرا و بیشتر بیماران سالمند تمرین با شدت پایین پیشنهاد می می شود. بنابر اظهارات متخصصین اهداف تمرین در اشخاص سالمند بایستی و حتما شامل موارد ذیل باشد.

  •  حفظ اوضاع عملکردی جهت زندگی مستقل
  •  کاهش خطر بیماری های قلب و همچنین عروق
  •  کاهش سرعت پیشرفت بیماری های مزمن
  • بهبود سلامت روانی
  •  فراهم کردن فرصت جهت تعامل فرهنگی و اجتماعی

از آنجا که تمرین با شدت پایین خطر آسیب دیدگی و همچنین نیز فشار ابتدایی و اولیه قلبی – تنفسی و همچنین تنظیم حرارت را کاهش می دهد. بنابراین بایستی و حتما اشخاص سالمند را به آن هم تشویق کرد. اشخاص سالمند بایستی و حتما بدانند که چگونه مقدار و اندازه و میزان شدت تمرین خود را کنترل کنند (جهت مثال تعداد تنفسی، ضربان قلب یا مقدار و اندازه و میزان خستگی). سالمندان مدت زمان بیشتری جهت سازگاری با تمرین مستلزم و نیاز دارند و همچنین تغییرات ناگهانی در شدت تمرین جهت آن هم ها توصیه نمی می شود ، همچنین آن هم ها مدت زمان طولانی تری جهت برگشت ، حالت ابتدایی و اولیه مستلزم و نیاز دارند.

مدت زمان تمرین بایستی و حتما در ابتدا کوتاه باشد و همچنین به تدریج با افزایش شدت تمرین می قدرت مدت زمان هر جلسه را نیز افزایش داد. سالمندان همچنین و علاوه بر آن هم مستلزم و نیاز به زمان بیشتری جهت گرم کردن و همچنین سرد کردن دارند. بعضی از اشخاص به دلیل محدودیت های ساختاری و همچنین عملکردی تنها می توانند مدت زمان کوتاهی در جلسه تمرینی فعالیت کنند بنابراین جلسات تمرین بایستی و حتما با مدت زمان کوتاه تر ، شدت پایین تر و همچنین نیز با تکرار بیشتری برگزار می شود.

برنامه جذاب و جالب و خوب جامع آمادگی جسمانی سالمندان مطمئناً شامل آمادگی قلبی – تنفسی ، انعطاف پذیری ، قدرتی و همچنین تمرینات تعادلی می باشد. با آن حال ممکن می باشد مستلزم و نیاز به تعدیل نوع تمرین باشد که به اوضاع علم پزشکی جدید یا سلامتی پیش از تمرین فرد بستگی دارد.

تمرینات هوازی

بهترین تمرین هوازی جهت سالمندان پیاده روی می باشد . در عین حال جهت افرادی که به ناراحتی های مفصلی مبتلا خواهند بود ، شنا کردن و همچنین چنانچه فنون شنا را نمی دانند راه رفتن و همچنین انجام حرکات نرمش در آب را توصیه می کنیم . بدیهی می باشد افرادی که شامل آمادگی جسمانی مطلوب خواهند بود از فعالیت های غیره ای مانند کوه پیمایی و همچنین ورزش های غیره ای که با شدت متوسط و همچنین به مدت نسبتاً طولانی انجام می می شود می توانند بهره بری و استفاده کنند.

انعطاف پذیری

حرکات کششی ایست بهترین نوع تمرینات انعطاف پذیری جهت سالمندان می باشد. بهره بری و استفاده از حرکات کششی پویا با خطر بروز آسیب (مانند پارگی عضلانی) در سالمندان همراه می باشد. برنامه جذاب و جالب و خوب تمرینی کششی جهت سالمندان بایستی و حتما به صورت جامع بر روی تمامی عضلات انجام گیرد و همچنین در موارد خاص بر قسمتی از بدن تأکید اکثرا و بیشتر می می شود. حرکات کششی بایستی و حتما دائما به آرامی و همچنین به تدریج انجام می شود. کشش بایستی و حتما تنها و فقط تا جایی باشد که در عضلات مرتبط احساس کشش کنیم و همچنین هیچ گاه باعث درد در مفصل و همچنین اطراف آن هم نشود.

تمرینات قدرتی

تمرینات قدرتی همراه با تحمل وزن بدن بهترین روش جهت افزایش اقتدار و قدرت عضلانی در سالمندان می باشد (مانند شنای سوئدی) . سرعت انجام حرکات بایستی و حتما در تمرینات قدرتی جهت سالمند آهسته تا متوسط باشد و همچنین انجام حرکات سریع جهت آن هم ها ممنوع می باشد ؛ حرکات بایستی و حتما به صورت ریتمیک ، کنترل شده و همچنین غیر انفجاری انجام می شود.

exercise for elderly  فعالیت های اسپورت و ورزشی در سالمندیتمرینات تعادلی

با وارد شدن به دوره سالمندی تغییراتی در عملکرد سیستم های اسکلتی عضلانی ، حسی پیکری و همچنین سیستم بینایی به عنوان سیستم های درگیر در تعادل رخ می دهد و همچنین سالمندان را در معرض آسیب های جدی ناشی از عدم تعادل شامل : شکستگی های استخوانی و همچنین معلولیت های طولانی قرار می دهد. تحقیقات نشان می دهد که از دست دادن تعادل و همچنین زمین خوردن ششمین علت مردن و مرگ و همچنین میر در جمعیت سالمندان می باشد.

تحقیقات وزارت بهداشت ایران نشان می دهد که سالمندان از بیماری های متنوع و گوناگون و مختلف جسمانی رنج می برند؛ شامل زمین خوردن که اکثر سالمندان ایرانی خصوصاً زنان با آن هم در گیرند: از عوارض ناشی از زمین خوردن در اشخاص سالمندان می قدرت ابتلا به انواع بیماری ها و همچنین نتیجتاً بروز ناتوانی ها شامل شکستگی و همچنین بی حرکتی ، از کار افتادگی و همچنین بروز معظلات و مسائل و مشکلات روانشناختی را نام برد. بهره بری و استفاده از تمرینات تعادلی به عنوان یک وسیله ارزان نرخ ، قابل دسترس ، غیر تهاجمی و همچنین کم خطر باعث حفظ یا بازیابی تعادل و همچنین پیشگیری از افتادن در سالمندان می باشد. بهتر می باشد از تمرینات تعادلی ایستا که احتمال بروز آسیب کمتری دارد بهره بری و استفاده می شود.

به نقل از اسپورتفا

فعالیت های اسپورت و ورزشی در سالمندی در تاریخ ۱۱ January 2013 | 3:25 pm نشر یافته شده شده می باشد

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “فعالیت های اسپورت و ورزشی در سالمندی”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک