۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسی

۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسی

working out at home 720x340 ۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسی

تمرینات بدون وزنه که امروزه در سراسر جهان ورزش در منزل را راحت کرده و همچنین در باشگاه های اسپورت و ورزشی نیز انجام می شوند، نه تنها می توانند از ورزش های دیگر و همچنین حتی رقص الهام گرفته باشند، بلکه خود می تواند روشی جدید جهت کسب فوائد متعدد ورزش اعم از آمادگی بدنی و همچنین هوازی، داشتن بدنی خوش فرم و همچنین خوش اندام تلقی می شود.

468 60 1 ۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسی

آن تمرینات، تمرینات مؤثری جهت ورزش در منزل خواهند بود. تنها چیزی که مستلزم و نیاز دارید، تنها و فقط یک صندلی می باشد. در صورتی که صندلی مناسب در دسترس نبود نگران نباشید. در کنار پیشخوان آشپزخانه می توانید حرکات را بدون مستلزم و نیاز به لباس و همچنین کفش مخصوص اسپورت و ورزشی کامل انجام دهید.

در ابتدا بدن را گرم کرده و همچنین سپس تمرین را کامل کنید که حدود ۱۵ دقیقه زمان خواهد برد.جهت گرم کردن بدن می توانید از آن آموزش بهره بری و استفاده کنید: آموزش حرکاتی جهت گرم کردن بدن قبل از ورزش. هنگام انجام حرکات کوچک، عضلات اصلی را هدف قرار دهید تا منجر به خستگی آن هم ها می شود. هنگام انجام حرکات پهناور و بزرگ تر که دامنه وسیعی از حرکات را در بر می گیرند، هدف بالا بردن ضربان قلب می باشد. آن تمرینات به نوبه خود می توانند سنگین و همچنین خسته کننده باشند ولی باید توجه داشت تو می توانید دوبار پیاپی یا چند بار در روز جهت پس نتیجه آن می شود که بهتر را انجام دهید.

اسکوات سومو

telegram elmevarzesh1 ۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسی

آن حرکت عضلات چهارسر ران، عضلات همسترینگ (پشت ران) و همچنین عضلات سرینی را هدف قرار می دهد. با پاهای عریض تر از عرض لگن بایستید. باسن را پایین برده درست مانند حالت نشستن بر روی صندلی، شکم را به داخل ببرید و همچنین ستون فقرات راست باشد، شانه ها در یک راستا و همچنین بالاتنه را کمی به سمت جلو بیاورید.

SumoSquat ۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسیآن اوضاع را جهت ۵ نفس عمیق حفظ کنید. کف دست ها را هنگام پایین رفتن بدن به سمت مرکز بدن درست روبری قلب بیاورید. آن حرکت را ۱۵ تا ۳۰ تکرار یا یک دقیقه انجام دهید.

پوزیشن او همچنین

آن حرکت موجب تقویت عضلات داخر و همچنین خارج ران می می شود. جهت حفظ تعادل از یک صندلی کمک بگرید. کنار صندلی با حفظ فاصله قرار بگیرید. پاشنه ها دو پا را بهم بچسبانید و همچنین بین انگشتان هر دو پا ۱۰ سانتی متر فاصله ساخته یا ایجاد کنید، سپس روی پاشنه پا بروید.

narrowv ۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسیآن اوضاع را به مدت ۵ تنفس عمیق نگه دارید. سپس در دو حرکت پایین بروید. جهت چالش اکثرا و بیشتر می توانید صندلی را رها کنید. آن حرکت را ۳۰ بار یا یک دقیقه تکرار کنید و همچنین در صورتی که بدون صندلی بود ۱۵ بار تکرار کنید.

پوزیشن چرخ و همچنین فلک اسب

در صورتی که گذرتان به شهرستان بازی خورده باشد و همچنین چرخ و همچنین فلکی که اسب های اسباب بازی به دور آن هم می چرخند را دیده باشید متوجه می شوید که چرا اسم آن حرکت چرخ و همچنین فلک اسب گذاشته اند!

آن حرکت جهت کل عضلات پایین تنه و همچنین حفظ تعادل تأثیر بسیاری خواهد داشت.دست ها را روی پشت صندلی قرار دهید و همچنین در اوضاع حرکت لانچ قرار بگیرید، یعنی پای چپ را در جلو و همچنین پای راست در عقب باشد. هر دو زانو را خم کنید و همچنین جهت ۵ تنفس عمیق در آن اوضاع بمانید.

CarouselHorse ۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسیسپس در حد ۳ الی ۴ سانتی متر بدن را پایین ببرید و همچنین به اوضاع اول برگردید. حرکت را جهت پای دیگر نیز تکرار کنید. آن حرکت را ۱۵ تا ۳۰ تکرار یا یک دقیقه انجام دهید.

پوزیشن اسب

آن حرکت که از نرمش های باله الهام گرفته می باشد، حرکت مطلوب و همچنین فوق العاده ای جهت قسمت داخلی و همچنین خارجی ران و همچنین همچنین قسمت بیرونی عضلات نشیمنگاه می باشد. کنار صنلی بایستید و همچنین یک گام بلند به سمت راست بردارید و همچنین زانوها را خم کنید، بدن را مثل زمانی که می خواهید بر روی یک صندلی بشینید، پایین ببرید.

HorsePose ۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسیآن اوضاع را جهت ۵ نفس عمیق حفظ کنید. جهت سخت کردن حرکت می توانید کمی اوضاع را پایین ببرید، پاها را به داخل فشار داده و همچنین کمی بالا بیایید در حدود یک اینچ و همچنین سپس به اوضاع اول برگشته و همچنین حرکت را تکرار کنید. آن حرکت را ۱۵ تا ۳۰ تکرار یا یک دقیقه انجام دهید.

تقویت پشت پا

آن حرکت موجب تقویت تعادل و همچنین خوش فرم شدن قسمت پشت پا و همچنین باسن می می شود. دست ها را روی صندلی قرار دهید. پای راست را به سمت عقب و همچنین جلو تاب دهید تا ارتفاعی که پای راست چند اینچی از زمین بلند می شود.

StandingSeatWork ۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسیبایستی و حتما حس کنید عضلات پشت پا و همچنین باسن درگیر شده اند. حرکت را جهت هر دو پا انجام دهید. ۳۰ تکرار جهت هر پا.

حرکت قدرتی پا

آن اوضاع، حرکتی مناسب جهت تقویت عضلات چهار سر ران می باشد. روبروی صندلی بایستید، پاشنه پاها را از زمین بلند کرده و همچنین وزن بدن را بر روی ۱۰ انگشت پاها بیندازید. زانوها را خم کرده و همچنین بدن را پایین بیاورید تا جایی که زاویه آرنج به ۹۰ درجه برسد.

PowerLeg 2 ۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسیسپس پنجه پاها را به زمین فشار داده، زانوها را کمی باز کنید و همچنین بدن را بالا ببرید. ستون فقرات در تمام مراحل بایستی و حتما صاف باشد. بدن را چند اینچ بالا برده اوضاع را چند لحظه حفظ کنید و همچنین سپس به اوضاع اول برگردید. حرکت را ۳۰ بار تکرار کنید.

حرکت پلانک

اوضاع حرکت پلانک (Plank) را حفظ کنید. وزن بدن بایستی و حتما بر روی دست ها قرار بگیرد. پای راست را از زانو خم کرده و همچنین به داخل بدن بکشید تا زانوی راست نزدیک آرنج دست راست بشود. پا را به اوضاع اول برگردانده و همچنین حرکت را با پای چپ انجام دهید. ۳۰ ثانیه جهت هر طرف

Plank Leg ۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسیپوزیشن قایق

آن اوضاع باعث تقویت عضلات شکم و همچنین عضلات جلوی پا می می شود. جهت شروع بر روی زمین بنشینید، دست ها را پشت زانوها قرار داده و همچنین پاها را از زمین بلند کنید تا جایی که کف پاها به مقدار و اندازه ارتفاع یک صندلی از زمین فاصله بگیرند.

BoatPose 0 ۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسیهنگام بازدم، دست را از پشت زانو جدا کرده و همچنین به سمت جلو و همچنین مستقیم دراز کنید سپس پاها را از زانو راست کرده و همچنین به سمت بالا ببرید تا جایی که شکل حرف انگلیسی V را با بدن خود تان درست کنید. ستون فقرات بایستی و حتما در تمام مراحل حرکت صاف و همچنین مستقیم باشد. اوضاع را چند ثانیه ای حفظ کنید و همچنین به اوضاع اول برگردید. طول دوره تکرار حرکت ۳۰ ثانیه می باشد.

تهیه و همچنین ترجمه: elmevarzesh.com

منبع: greatist

۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسی در تاریخ ۶ June 2015 | 11:00 am نشر یافته شده شده می باشد

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “۱۵ دقیقه ورزش در منزل بدون وسیله – عکسی”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک