اصول ورزش کودکان

اصول ورزش کودکان

هنگام و زمانی که فرزندمان به سه یا پنج سالگی می‌رسد، او را به باشگاه ژیمناستیک یا بدن‌سازی و همچنین تناسب اندام یا دوی ماراتن می‌فرستیم ولی باید توجه داشت نمی‌دانیم آیا جهت فرزندمان مناسب می باشد یا نه؟ کودک از کجا بایستی و حتما شروع کند یا چگونه بایستی و حتما ورزش کند؟ در آن مقاله به ورزش کودکان و همچنین اصول آن هم می‌پردازیم. در یک کلاس آموزشی پزشکان اسپورت و ورزشی، از شرکت کنندگان پرسیدند در صورتی که والدین کودکی هشت ساله به تو رفت و آمد و مراجعه کنند و همچنین از تو بپرسند که آیا کودک ما می‌تواند به دوی ماراتن بپردازد، تو چه خواهید گفت؟ البته همه مات و همچنین مبهوت به مدرس نگاه می‌کردند ونمی‌دانستند چه بگویند؟

ورزش کودکان، قانون دارد

جهت بچه‌های زیر ۱۰ سال شمسی اصولا بایستی و حتما آموزش‌های حرفه‌ای اسپورت و ورزشی کم باشد و همچنین بهتر می باشد تنها و فقط به یک نوع ورزش خاص نپردازند و همچنین به تفریحات دیگر هم مشغول شوند. از طرفی، ورزش کردن جهت کودکان بایستی و حتما جنبه تفریحی و سرگرم شدن، بازی و همچنین کشف مجهولات داشته باشد و همچنین موضوع تجربه کردن جهت آنان مطرح باشد و همچنین حالت رقابت در میان نباشد. کودکانی که می‌خواهند ورزش کنند و همچنین در محدوه سنی زیر ۱۰ سال شمسی قرار دارند، بایستی و حتما تجربه و مهارت بالا‌های پایه را یاد بگیرند.

exercise for children اصول ورزش کودکان

telegram elmevarzesh1 اصول ورزش کودکان

قوانین اسپورت و ورزشی بایستی و حتما جهت آنان انعطاف‌پذیر باشد و همچنین زمان آزاد بیشتری داشته باشند و همچنین زمان آموزشی مخصوص آن هم ورزش کوتاه باشد و همچنین آن هم‌روش که پیش از آن گفته شد، رقابت کمی‌در میان باشد. در واقعیت و حقیقت در مورد کودکان بایستی و حتما از بازی‌های اسپورت و ورزشی گفت، به ویژه بازی‌های مهارتی که همچنین و علاوه بر تجربه و مهارت بالا‌های گوناگون، از راهکارهای متعدد بازی و همچنین ورزش و همچنین حس مشارکت نیز اکثرا و بیشتر بدانند. در آن میان بایستی و حتما به جنس کودک هم توجه کنیم.

به هر حال، دختر بچه‌ها به استقامت و همچنین انعطاف پذیری و همچنین پسربچه‌ها به اقتدار و قدرت عضلانی و همچنین مقدار و اندازه بدن و همچنین هر دو جنس به تجربه و مهارت بالا‌های حرکتی مستلزم و نیاز بیشتری دارند، البته از انواع ورزش‌ها جهت هردو جنس نباید غافل بود. هنگام و زمانی که از اقتدار و قدرت عضلانی می‌گوییم، بایستی و حتما آن هم را جهت کودکان معیارسازی کنیم. در واقعیت و حقیقت افزایش اقتدار و قدرت عضلانی اکثرا و بیشتر جهت به کارگیری عصبی و همچنین عضلانی می باشد. هیپرتروفی یا پف کردن عضلات در بچه‌ها کمتر رخ می‌دهد و همچنین مورد مستلزم و نیاز هم نیست. هنگام و زمانی که تمرینات اسپورت و ورزشی جهت کودکان تجویز می‌کنیم، نباید از ۶۰ تا ۸۰ قسمت و بخش حداکثر اقتدار و قدرت عضلات آنان جهت آن هم حرکت و همچنین آن هم عضله اکثرا و بیشتر می شود و همچنین جهت هر حرکت، تنها و فقط ۶ تا ۱۰ تکرار بایستی و حتما انجام گیرد.

هدف از انجام دادن ورزش‌های افزایش اقتدار و قدرت عضلانی جهت کودکان، پنج مورد می باشد:

کارایی بهتر، افزایش تعادل، انعطاف‌پذیری همراه با افزایش حس عمقی جهت تعادل اکثرا و بیشتر در سطوح ناهموار، کاهش خطر بروز آسیب‌های اسپورت و ورزشی و همچنین ساخته یا ایجاد ایمنی در هنگام ورزش کردن. در واقعیت و حقیقت جهت رسیدن به آن اهداف، چند مولفه جهت ورزش کودکان وجود دارد: افزایش اقتدار و قدرت، انعطاف پذیری، ایروبیک، تعادل و همچنین افزایش حس عمقی.

یکی از مواردی که در باره ورزش کودکان و همچنین جوانان و نوجوانان مطرح می‌می شود آن می باشد که آیا بعضی ورزش‌ها موجب افزایش قد می‌می شود یا خیر. چند مطلب در آن باره وجود دارد که درحقیقت به نوعی فرضیه می باشد. اول، موضوع انتخاب طبیعی می باشد. یعنی آنکه اشخاص بلند قد به ورزش‌هایی که به قد بلند مستلزم و نیاز می باشد، روی می‌آورند و همچنین برعکس نه آنکه جهت مثال، بسکتبال بازی کردن، اشخاص را بلند قد کند یا ژیمناستیک اشخاص را کوتاه قد کند. دوم، موضوع ترشح هورمون رشد می باشد که با انجام دادن مجموعه‌ای از فعالیت‌های اسپورت و ورزشی، اکثرا و بیشتر ترشح می‌می شود.

ورزش‌های برخوردی و همچنین غیربرخوردی

بسیاری از پدر و همچنین مادرها می‌پرسند، کودکان‌شان چه ورزش‌هایی را بایستی و حتما انجام دهند؟ آیا می‌توانند ورزش‌های برخوردی انجام دهند یا بایستی و حتما بازی‌های آرام بکنند؟ پاسخ آن می باشد که جهت ورزش کودکان از نظر برخوردی و همچنین غیربرخوردی بودن، معیارهای سنی وجود دارد. در سنین ۶ تا ۱۰ سال شمسی می‌قدرت آن ورزش‌ها را تجویز کرد: پیاده روی، ژیمناستیک، شنا کردن، تنیس و همچنین تنیس روی میز یا پینگ پنگ. سنین ۱۱ تا ۱۴ سال شمسی: والیبال، بدمینتون، بسکتبال، فوتبال و همچنین دوچرخه سواری.

children to exercise اصول ورزش کودکانسنین بیش از ۱۵ و همچنین دوران بلوغ: وزنه برداری، کشتی، فوتبال آمریکایی،‌هاکی و همچنین مشت زنی. آن هم‌روش که گفته شد، جهت کودکان نباید رقابت اسپورت و ورزشی گذاشت مگر با افزایش سن و همچنین به تدریج. در واقعیت و حقیقت رقابت نباید هدف اصلی باشد و همچنین نباید در سنین پایین جهت کودکان ورزش گذاشته می شود و همچنین نباید به دفعات و همچنین به روش مکرر تجویز می شود. سوال دخترک های جوان و ازدواج نکرده نوجوان آن می باشد که کدام ورزش‌ها ممکن می باشد موجب بروز اختلالات هورمونی و همچنین ساخته یا ایجاد آمنوره یا قطع و همچنین نامنظمی‌دوره‌های ماهیانه بانوان می شود؟ اصولا هر اسپورت و ورزشی که با شدت متوسط و همچنین به مدت زیاد انجام گیرد، به علت خاصیت چربی‌سوزی و همچنین به آن علت که هورمون‌های مخصوص زنان و دختران جوان در چربی‌ها ذخیره می‌شوند و همچنین با حذف چربی، هورمون نیز کاهش می‌یابد، ممکن می باشد موجب بروز آمنوره و همچنین اختلالات هورمونی موقتی می شود.

تمرینات اختصاصی و همچنین عمومی

جهت کودکان و همچنین ورزش‌هایشان بایستی و حتما مجموعه‌ای از تمرینات عمومی‌ و همچنین تمرینات اختصاصی در نظر گرفت یعنی تمرینات اختصاصی جهت اسپورت و ورزشی خاص یا جهت تقویت عضو و همچنین عضله و همچنین مولفه‌ای خاص به کار می‌رود و همچنین ورزش‌های عمومی ‌جهت افزایش استقامت قلبی و همچنین تنفسی و همچنین آمادگی جسمانی بهره بری و استفاده می‌می شود. جهت رسیدن به آن هدف، تقسیم‌بندی سنی ویژه ای وجود دارد. سنین ۹ تا۱۴ سال شمسی: ۳۰ تا ۴۰ قسمت و بخش از تمرینات، اختصاصی و همچنین بقیه عمومی، سنین ۱۴ و همچنین ۱۵ سال شمسی: ۵۰ قسمت و بخش تمرینات، اختصاصی و همچنین در دوران بلوغ و همچنین اشخاص بالغ بایستی و حتما ۲۰ قسمت و بخش تمرینات، عمومی‌ باشد.

منبع:www.salamat.com

اصول ورزش کودکان در تاریخ ۱۲ April 2012 | 11:21 pm نشر یافته شده شده می باشد

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “اصول ورزش کودکان”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک