بیومکانیک رشد دوره نوجوانی

بیومکانیک رشد دوره نوجوانی

تعریف نوجوانی

اصطلاح  adolescenceنوجوانی از کلمه  adolescere  مشتق شده می باشد که به معنای "رسیدن به بزرگسالی ”می باشد. دوره ای از مراحل رشد انسان که حد فاصل کودکی و همچنین جوانی می باشد. براساس تعریف نهاد بهداشت جهانی به اشخاص ۱۹-۱۰ ساله نوجوان اطلاق می می شود. نتایج سرشماری سال شمسی ۷۵ نشان می دهد که ۲۷ % جمعیت کشور (۱۶میلیون) جوانان و نوجوانان خواهند بود.

خصایص نوجوانی

 • نوجوانی یک مرحله مهم می باشد.
 • نوجوانی یک مرحله انتقال می باشد.
 • نوجوانی مرحله ای از تغییر می باشد.

ویژگی های مهم دوره نوجوانی

telegram elmevarzesh1 بیومکانیک رشد دوره نوجوانی
 •  
 • بلوغ و همچنین پدیدار شدن ویژگی های جنسی و زناشویی و جنسی
 • نوجوان و همچنین حیات جسمی
 • نوجوان و همچنین حیات عاطفی و همچنین ذهنی

بلوغ و همچنین ابعاد آن هم

 • بلوغ یعنی رسیدن و همچنین کامل شدن
 • بلوغ جسمی (فیزیکی:آغازنوجوانی تا ۲۵ سالگی)
 • بلوغ جنسی و زناشویی و جنسی(سن تولیدمثل وشهوت جنسی و زناشویی و جنسی:۱۷ -۱۱ سالگی)
 • بلوغ اقتصادی و همچنین فرهنگی و اجتماعی
 • بلوغ شرعی(۹ سالگی جهت دخترک های جوان و ازدواج نکرده و۱۵ سالگی جهت پسران جوان)
 • بلوغ عرفی (سن قوانین و قانونی: ۲ تا ۳ سال شمسی بعد از شرعی)
 • بلوغ روانی (شخصیت)

سن بلوغ در جوامع متنوع و گوناگون و مختلف

دهه ۶۰ : زیر پانزده سال شمسی، دهه ۹۰: چهارده سال شمسی. اوایل قرن بیستم دراروپا و همچنین آمریکای شمالی : ۱۶سال. هم اکنون در اروپا و همچنین آمریکا: ۱۳-۱۲. ایران و همچنین اکثرا و بیشتر کشورهای اروپایی از ۱۲ و همچنین ۱۳ سالگی تا ۱۸ و همچنین ۱۹ سالگی. دخترک های جوان و ازدواج نکرده اکثرا و بیشتر از یک و همچنین یا حتی دو سال شمسی از پسران جوان زودتر به بلوغ می رسند و همچنین زودتر مرحله بلوغ را به پایان می رسانند.

بلوغ دخترک های جوان و ازدواج نکرده ( رشد صفات ثانویه )

javan بیومکانیک رشد دوره نوجوانی

بلوغ پسران جوان

javan1 بیومکانیک رشد دوره نوجوانی

نوجوان و همچنین حیات جسمانی و همچنین فیزیولوژیکی

تغییرات بیرونی :

 • قد
 • وزن
 • ترکیب بدن وچربی
 • افراد جنسی و زناشویی و جنسی
 • خصایص جنسی و زناشویی و جنسی ثانویه

تغییرات درونی:

 • دستگاه و همچنین سیستم گوارش
 • دستگاه و همچنین سیستم گردش خون
 • دستگاه و همچنین سیستم تنفس
 • سیستم غدد درون ریز
 • بافت های بدن

تغییرات قد

 • سن تقریبی جهش نمو قد در دخترک های جوان و ازدواج نکرده ۹ سال شمسی،پسران جوان ۱۱ سالگی می است و خواهد بود.دخترک های جوان و ازدواج نکرده در ۱۱.۵ تا ۱۲ سالگی به آخر سرعت قد می رسند.در ۱۴ سالگی به روش قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.در ۱۶ سالگی تقریبا صفر می است و خواهد بود.پسران جوان در ۱۳.۵ تا ۱۴ سالگی به آخر سرعت قد می رسند.
 • حداکثر سرعت نمو قد پسران جوان، کمی بیشتراز دخترک های جوان و ازدواج نکرده می باشد(حدود cm 9 درسال،cm 8 جهت دخترک های جوان و ازدواج نکرده)در۱۷ سالگی کاهش می یابد ودر ۱۸ سالگی به صفر می رسد.
 • رشد دست ها و همچنین پاها قبل از بازوها و همچنین ران ها
 •  زمان آخر سرعت نمو وزن (pwv)بعد از آخر سرعت نمو قداست.در پسران جوان ۲/۵  الی ۵ ماه بعد ودردختران ۳/۵ الی ۱۰/۵ماه بعد ازسرعت قد(phv)
 • افزایش چربی در دخترک های جوان و ازدواج نکرده ، ولی باید توجه داشت درپسران در زمان نزدیک به بلوغ (حدود ۱۳ تا ۱۵ سالگی) به سطح یکنواختی می رسد ویا تغییرات کم می می شود.

انقلاب جسمانی

 • با ترشح غده های جنسی و زناشویی و جنسی آغاز و همچنین با ترشحات سایر غدد نظیر هیپوفیز و همچنین فوق کلیوی تکمیل می می شود.
 • متابولیسم انقلابی
 • ماهیچه های قوی
 • رشد استخوان ها
 • رشد سریع تر ساق های پا نسبت به بالا تنه
 • حجم قلب به دوبرابر افزایش می یابد که همزمان با بالارفتن فشار خون می باشد.

ویژگی های آناتومیکی

اسکلتی : رشد استخوان دخترک های جوان و ازدواج نکرده اکثرا و بیشتر از پسران جوان می باشد

تنه،عرض شانه ولگن خاصره(دردختران یکسان ودر پسران جوان شانه ۲ برابر لگن)

بعد از ناپدید شدن صفحات رشدی،طول استخوان ثابت ودرسن ۱۸یا ۱۹ سالگی بسته می می شود.

طول پا: مردان ۵۲% طول قد آنان وزنان ۵۱/۲ % طول قد آن هم ها

طول قد و همچنین وزن : بعد از ۹ سالگی دخترک های جوان و ازدواج نکرده شامل رشد بیشتری گردیده و همچنین در۱۵ سالگی پسران جوان، جهشی در رشد داشته و همچنین از آن لحاظ از دخترک های جوان و ازدواج نکرده پیش می افتند. (بطورکلی یک مرد بزرگسال با قد متوسط حدود ۱۳ الی ۱۵ سانتیمتر بلند تر از یک زن متوسط می باشد).

اقتدار و قدرت عضلات : مردان ۳۰ تا ۴۰ قسمت و بخش قوی تر

ویژگی های فیزیولوژیکی

 • حجم ضربه ای وبرون ده قلبی
 • ظرفیت حیاتی
 • حداکثر تهویه ریوی
 • حداکثر اکسیزن مصرفی
 • مقدار و اندازه و میزان متابولیسم پایه
 • سازگاری با گرما
 • حجم خون وهموگلو بین
 • تواتر قلبی
 • رشد مغز: میانگین وزن مغز دخترک های جوان و ازدواج نکرده ۱۲۴۴ و همچنین پسران جوان ۱۳۷۴ گرم
 • در دوره قبل از بلوغ ،ذخیره چربی تنها و فقط دردختران افزایش می یابد. کاهش کم ولی باید توجه داشت معنی داری در قسمت و بخش چربی پسران جوان وجود دارد.
 • جراحی پلاستیکی: دخترک های جوان و ازدواج نکرده ۱۵ سالگی و همچنین پسران جوان ۱۷ سالگی
 • درآوردن دندان های دائمی: ۱۳ سالگی
 • بهترین زمان جهت شناخت چاق شدن و همچنین پیشگیری از انتقال آن هم به دوران بزرگسالی سنین ۱۲-۷ سال شمسی می باشد.
 • مقدار و اندازه و میزان لکنت زبان در پسران جوان نوجوان ۳ برابر و همچنین در بعضی منابع ۹برابر شایع تر از دخترک های جوان و ازدواج نکرده می باشد

ویژگی های دوره نوجوانی از نظر میرننونش

 • رشد نهاد عصبی      
 •  رشد جسمانی          
 • رشد اندام جنسی و زناشویی و جنسی
 • رشد احساس خود: که آن هم بازسازی ارزش ها،نگرش ها و همچنین باورها می باشد.
 •  کسب موقعیت بزرگسالی
 • رشد کنترل رفتار خود

ویژگی های روانی دوره نوجوانی

 • مراحل دوره نوجوانی از نظر روانشناسان
 • مرحله پیش از نوجوانی (۱۲-۱۰) سالگی
 • مرحله نوجوانی ابتدایی و اولیه (۱۶-۱۳) سالگی
 • مرحله نوجوانی ثانویه (۲۱-۲۰-۱۷) سالگی

از نظرگاه هال، مرحله بلوغ و همچنین نوجوانی، چهارمین دوران رشد و همچنین تکامل می باشد که او آن مرحله را دوران  "فشار و همچنین طوفان" Storm and Stress می نامد.

مراحل فرعی دوره نوجوانی ازنظر روانشناسان

نوجوانی ابتدایی و اولیه  13 تا ۱۶ سالگی

۱۷تا ۱۸ سالگی

نظریه های رشد نوجوانی

 • نظریه زیستی
 • نظریه روانکاوی
 • نظریه روانی-فرهنگی و اجتماعی
 • نظریه شهروندان و مردم شهر شناسی
 • نظریه شناختی-رشدی

ویژگی های منحصر نوجوانی از دید بزرگان

فروید: ناتوانی نوجوان در برقراری ارتباط و رابطه با جنس مخالف یکی ازخطرات دوره نوجوانی می باشد.

افلاطون: دوران بلوغ را به یک نوع شتاب زدگی روان تشبیه کرده می باشد که در آن هم احساسات و همچنین عواطف بر رفتار و همچنین اندیشه فرد چیره می می شود.

ژان ژاک روسو : “تولد ثانوی

استانلی هال: دوره توفان و همچنین فشار – جهش ناگهانی

موریس دبس: دوره انقلاب و همچنین سرکشی و همچنین نوآوری

دیدگاه ارزشی اشپرانگر

 • تیپی که به ساخت بدنش توجه دارد
 • تیپ پرشور و همچنین زیبایی پسند
 • تیپ مردد و همچنین متفکر
 • تیپ فعال
 • تیپ ماجراجو
 • تیپ فرهنگی و اجتماعی با قدرت نوع پسندی
 • تیپ اخلاقی، مشتاق و همچنین دو آتیشه
 • تیپ مذهبی که با شکل های متنوع و گوناگون و مختلف میان جوانان و نوجوانان زیاد دیده می می شود.

مهم ترین نگرانی های دوره اول بلوغ عبارتند از:

۱- نگرانی در خصوص عادی بودن

۲-نگرانی در مورد خصایص جنسی و زناشویی و جنسی

۳-نگرانی در مورد مقدار و اندازه

۴-نگرانی در مورد وزن

۵-نگرانی در مورد آلات تناسلی

۶-نگرانی در مورد خصایص جنسی و زناشویی و جنسی ثانوی

مسائل نوجوانی

 • اختلالات روانی : درسنین۱۶-۱۲ سالگی،۶درصدپسران و۳درصد دخترک های جوان و ازدواج نکرده دچاراختلال شدید روانی می شوند.
 • وسواس : در ۲۰% موارد قبل از ۱۵ سالگی و همچنین ۶۰% بین ۱۵ تا ۲۰ سالگی
 • بی هویتی و همچنین غرب گرایی جوانان و نوجوانان
 • گریز و فرار دخترک های جوان و ازدواج نکرده نوجوان : از ۱۶ سال شمسی به ۱۴ سال شمسی کاهش یافته
 • پرخاشگری
 • خودکشی : بین سنین ۱۵ تا ۲۵
 • انحرافات فرهنگی و اجتماعی

چرا بهداشت جوانان و نوجوانان اهمیت دارد ؟

 • تعداد اکثرا و بیشتر جوانان و نوجوانان امروزی نسبت به سایر زمان ها
 • نقش حیاتی دوره جوانی بر بقیه سال شمسی های زندگی
 • زمان گذر از کودکی به بزرگسالی و همچنین آمادگی جهت بزرگسالی
 • وجودمشکلات جسمانی، روانی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین رفتار های ناسالم در نوجوانی
 • بعدی سازان جامعه

نتایج ازدواج در دوره نوجوانی

در ایران طبق سرشماری ۱۳۷۵، ۴% دخترک های جوان و ازدواج نکرده ۱۴ـ۱۰ ساله و همچنین ۱۹% دخترک های جوان و ازدواج نکرده ۱۹ـ۱۵ ساله ازدواج می‌کنند. یعنی حدود ۲۳% دخترک های جوان و ازدواج نکرده زیر۲۰ سال شمسی ازدواج می‌نمایند و همچنین در معرض حاملگی زودرس و همچنین عواقب آن هم قرار می‌گیرند. متاسفانه تنها ۳۳% از آن اشخاص، از روش های پیشگیری از بارداری بهره بری و استفاده می‌کنند. و همچنین یک سوم آن جوانان و نوجوانان در سال شمسی اول ازدواج باردار می‌شوند.

 • از نظر بدنی در حال دگرگونی و همچنین تحول
 • از لحاظ عاطفی نابالغ
 • از جهت تجربه محدود
 • از دیدگاه فرهنگی تابع محیط
 • همه چیز می خواهد، ولی باید توجه داشت نمی داند چه چیز بایستی و حتما بخواهد،فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کند همه چیز می داند ولی باید توجه داشت چیزی نمی داند،تصور می کند همه چیز دارد ولی باید توجه داشت در واقع چیزی ندارد.
 • به خود گرفتن ها و همچنین زودرنجی ها
 • بی ثباتی عاطفی
 • خواهش های متضاد

بعدی نگری، شور، عشق، ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی، تحصیل و همچنین کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل بعدی و همچنین تثبیت هویت، همه در آن دوران شکل می گیرند.

گردآورندگان: حمید شاهین راد- رسول عمو جانی – محسن سعادتی   -جمشید یوسفی -وحید سلیمانی

بیومکانیک رشد دوره نوجوانی در تاریخ ۱۸ August 2012 | 10:54 pm نشر یافته شده شده می باشد

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “بیومکانیک رشد دوره نوجوانی”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک