فقر حرکتی سهم زنان از سلامت

فقر حرکتی سهم زنان از سلامت

«زنان نبض حیات خانواده به شمار می روند»، «پیشرفت جامعه در گرو سلامت خانواده و همچنین سلامت خانواده وابسته به سلامت زنان می باشد»، «زنان پرورش دهندگان نسل بعدی خواهند بود» و همچنین… آن ها جملاتی می باشد که هر روز از گوشه و همچنین کنار می شنویم ولی باید توجه داشت واقعیت های اطرافمان نشان می دهد سلامت زنان در ایران از اوضاع مطلوبی برخوردار نیست. محققان معتقدند کمبود های بدنی، آسیب های فیزیولوژیک و همچنین عارضه های بعد از بارداری و همچنین زایمان شامل عواملی خواهند بود که سلامت زنان را به مخاطره می اندازد. منظور از سلامت، حالت بهزیست کامل جسمانی، روانی و همچنین فرهنگی و اجتماعی می باشد و همچنین نه صرفاً نبود سلامت، بیماری یا معلولیت. آمارهای مرکز مسائل مشارکت زنان (در حکومت قبل) نشان می دهد حدود ۳۰درصد از زنان بین ۱۵ تا ۴۹ سال شمسی دچار کم خونی خواهند بود و همچنین در صورتی که به کم خونی، کمبود املاح معدنی و همچنین ویتامین ها هم اضافه می شود، اوضاع سلامت زنان ایرانی اکثرا و بیشتر مشخص می می شود.

Betball90 468 فقر حرکتی سهم زنان از سلامت

poverty of womens health movement فقر حرکتی سهم زنان از سلامت

فقر حرکتی اصلی ترین عامل به وجود آوردن آسیب های فیزیولوژیک می باشد که از کودکی تا بلوغ و همچنین میانسالی زنان را تهدید می کند. آپارتمان نشینی، مسائل فرهنگی و همچنین محدودیت امکانات اسپورت و ورزشی در مدارس، دانشگاه و همچنین باشگاه های اسپورت و ورزشی از مهمترین دلایل بروز آن مشکل در دخترک های جوان و ازدواج نکرده و همچنین زنان ایرانی می باشد.

در ایران از آن هم دوران کودکی از دخترک های جوان و ازدواج نکرده توقع می رود موجوداتی آرام، سر به زیر، کم حرف و همچنین بدون جنب و همچنین جوش باشند و همچنین حتی بدون جست و همچنین خیز و همچنین سر و همچنین صدا بازی کنند وگرنه متهم به داشتن رفتارهای پسرانه می شوند. بدین ترتیب دخترک های جوان و ازدواج نکرده دوران کودکی را بدون کمترین تحرکی می گذرانند و همچنین همچنان تشویق به آرام و همچنین ساکت بودن می شوند.

telegram elmevarzesh1 فقر حرکتی سهم زنان از سلامت

معیارهای سنتی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت نجابت و همچنین لطافت دخترانه، سر به زیر داشتن و همچنین آرام راه رفتن می باشد که در بلندمدت به فقر حرکتی و همچنین شکل گیری معیوب استخوان ها منجر شده و همچنین موجب بروز اختلالاتی در اندام ها می می شود. و همچنین صدالبته که آپارتمان نشینی نیز خود بهانه غیره ای می می شود بر جلوگیری از جست وخیز های کودکانه که همراه با دیگر سوغاتی های خوش آب و همچنین رنگ، مدرنیته برایمان به ارمغان آورده می باشد. همه اینها شرایط زندگی دخترک های جوان و ازدواج نکرده می باشد در خانواده و همچنین تا قبل از وارد شدن به نظام آموزشی مدرسه و همچنین دانشگاه. محدودیت های امکانات اسپورت و ورزشی در مدارس و همچنین دانشگاه ها به آن روند دامن می زند و همچنین همراه با مشاغل کم تحرک در بعدی، پشت میزنشینی دخترک های جوان و ازدواج نکرده را به حداکثر می رساند.

طبق آمار اعلام شده سرانه فضای اسپورت و ورزشی دخترک های جوان و ازدواج نکرده در مدارس ۱۷ سانتی متر می باشد که آن رقم در کنار ۲۵۰ سانتی متر فضای استاندارد حرکتی یک دختر جای تامل بسیاری دارد. با آن شرایط عجیب نیست در صورتی که بشنویم که قابلیت جسمانی زنان ۲۶ – ۱۸ ساله ایرانی برابر با قابلیت جسمانی زنان ۵۰ ساله فرانسوی برآورد شده می باشد.
مدارس نه تنها امکانات مطلوبی در اختیار دخترک های جوان و ازدواج نکرده قرار نمی دهند و همچنین گاهی از حداقل های اسپورت و ورزشی برخوردار نیستند، بلکه عموماً به زنگ ورزش که تنها و فقط یک جلسه در هفته می باشد – چه از طرف خانواده و همچنین چه از طرف مسوولان مدرسه – به عنوان تفریح و همچنین نه دغدغه نگریسته می می شود و همچنین حتی بعضی اوقات از آن زنگ به عنوان جایگزین جهت تقویت دیگر دروس – به خصوص در دبیرستان – بهره بری و استفاده می می شود.

در دانشگاه نیز وضع به همین گونه می باشد. دو واحد دو ترمه تربیت بدنی در حالی به دانشجویان ارائه می می شود که بعضی از دانشکده ها مکانی به عنوان سالن اسپورت و ورزشی ندارند و همچنین دانشجویان جهت گذراندن هر واحد تربیت بدنی بایستی و حتما فاصله دانشکده یی تا دانشکده دیگر (که گاهی هر یک در یک نقطه از شهرستان قرار دارند) را طی کنند. در کنار آن مسائل، تبعیض هایی هم در مورد حداقل امکانات اسپورت و ورزشی دانشگاه میان دخترک های جوان و ازدواج نکرده و همچنین پسران جوان دیدن می می شود. نمایش مسابقات اسپورت و ورزشی گوناگون از آن هم حداقل هایی می باشد که نعمتش گاه به گاه نصیب پسران جوان دانشجو می می شود.

از سوی دیگر فرهنگ مردسالار، ورزش را حوزه یی مردانه می داند. پس در بسیاری از رشته های اسپورت و ورزشی جایی جهت زنان تعریف نشده و همچنین گاهی امکانات اختصاص یافته به آنان به قدری محدود می باشد که تنها و فقط قشر ویژه ای که قدرت تقبل هزینه های مادی آن هم را داشته باشند، می توانند از آن امکانات بهره بری و استفاده کنند.
باشگاه های اسپورت و ورزشی هم به دو تیم تقسیم می شوند. یک تیم که باشگاه های اسپورت و ورزشی کاملاً مردانه خواهند بود و همچنین در حالی که مردان قستی از جمعیت را تشکیل می دهند، صاحبان آن مکان ها قستی دیگر از جمعیت کشور را از حق داشتن فضای اسپورت و ورزشی محروم می کنند. تیم دوم باشگاه های اسپورت و ورزشی یی خواهند بود که گرچه جهت زنان هم زمانی اختصاص داده اند ولی باید توجه داشت در اکثرا و بیشتر موارد زنان تنها و فقط صبح ها می توانند از آن ورزشگاه ها بهره بری و استفاده کنند. آن موضوع نشان می دهد در نگاه صاحبان آن طیف از باشگاه های اسپورت و ورزشی، زن شاغل در نظر گرفته نشده و همچنین تنها بر اساس کلیشه زن منزل و خانه دار، صبح ها جهت بهره بری و استفاده زنان از آن اماکن در نظر گرفته شده می باشد.

دکتر پروانه عارضی کارشناس مسائل تربیت بدنی و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه آزاد زاهدان در مورد فقر حرکتی و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات ناشی از آن هم در زنان می گوید؛ «فقر حرکتی در دخترک های جوان و ازدواج نکرده و همچنین زنان جوون باعث بروز اختلالات قلبی – عروقی و همچنین کاهش حجم تنفسی می می شود. اختلالاتی در عملکرد اندام های داخلی ساخته یا ایجاد می کند و همچنین ناراحتی های کلیوی، کاهش آمادگی های حرکتی و همچنین روانی در یادگیری و همچنین انجام تجربه و مهارت بالا ها (از مسائل ساده گرفته تا تجربه و مهارت بالا های پیچیده اسپورت و ورزشی و همچنین شغلی) و همچنین بازدهی نامطلوب در انجام وظایف فرهنگی و اجتماعی و همچنین مسائل هر روز خدا را در پی دارد و همچنین باعث بروز دردهای عضلانی و همچنین مفصلی در زنان می می شود.»

انجام فعالیت های بدنی نسبتاً سنگین مثل پیاده روی و همچنین آهسته دویدن جهت رشد طبیعی استخوان ها و همچنین اسکلت بدن ضروری می باشد. فعالیت های فیزیکی منظم در کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و همچنین احساس تنهایی تاثیر دارد و همچنین انجام فعالیت های اسپورت و ورزشی در به وجود آمدن اعتماد به نفس و همچنین ساخته یا ایجاد باره مناسب جهت فعـالیت های فرهنگی و اجتماعی در حالی که انفعال زنان، نه تنها آنان را از دستیابی به فرصت های برابر در جامعه بلکه از حداقل امکانات اسپورت و ورزشی و همچنین حرکتی دور می کند پس نتیجه آن می شود که اش فقر حرکتی می می شود و همچنین آسیب های فیزیولوژیک.

شیما فرزادمنش 

روزنامه اعتماد

فقر حرکتی سهم زنان از سلامت در تاریخ ۳۰ March 2012 | 2:20 pm نشر یافته شده شده می باشد

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “فقر حرکتی سهم زنان از سلامت”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک