نقش مواد پروتئینی در تغذیه ورزشکاران

نقش مواد پروتئینی در تغذیه ورزشکاران

سهم پروتئین در تولید انرژی نسبت به قند و همچنین چربی کم می باشد به ویژه در مواقعی که فعالیت ماهیچه ای شدید و همچنین طولانی مدت است و خواهد بود.ماهیچه ها جهت فعالیت مکانیکی خود قندها و همچنین چربی ها را به عنوان سوخت مصرف می کنند.جهت مثال هنگام استراحت ۸۷ قسمت و بخش انرژی مورد مستلزم و نیاز ماهیچه ها از اسیدهای چرب و همچنین تنها و فقط ۱۳درصد آن هم از قندها تامین می می شود. جهت کارهای کمی سنگین تر یا جهت فعالیت اسپورت و ورزشی کوتاه مدت، ۵۰ قسمت و بخش انرژی مورد مستلزم و نیاز توسط مواد قندی تأمین می می شود و همچنین جهت کارهای خیلی سخت تر و همچنین شدید در طی یک دوره ۳ ساعته یا اکثرا و بیشتر، به روش عمده چربی های ذخیره ای مصرف می شوند و همچنین ۷۰ قسمت و بخش انرژی مورد مستلزم و نیاز را تأمین می کنند.

Betball90 468 نقش مواد پروتئینی در تغذیه ورزشکاران

protein in athletes nutrition نقش مواد پروتئینی در تغذیه ورزشکاران

کاربرد پروتئین ها

پروتئین ها از مولکول های اساسی سلول ها خواهند بود که بیش از قستی از وزن خشک آن هم ها را می سازند.در ساختار همه اندامک ها و همچنین اجزای فعال سلول ها یافت می شوند و همچنین در ساخت و همچنین کار آن هم ها نقش بنیادی دارند. قسمت و بخش مهمی از ساختار غشای سلول و همچنین اندامک ها ، اسکلت سلولی ، اتصال های سلولی از پروتئین های ساختاری (ساختمانی) متنوعی تشکیل شده می باشد.

telegram elmevarzesh1 نقش مواد پروتئینی در تغذیه ورزشکاران

 پروتئین های آنزیمی ابزار کار سلول سلول اند و همچنین در انجام واکنش های بیوشیمیایی سلول ها به عنوان کاتالیزور ضرورت دارند. بعضی پروتئین ها عمل دفاعی دارند (پادتن ها) و همچنین بعضی در اعمال مهم زیستی غیره ای نقش دارند.

نقش مواد پروتئینی در ورزش

پروتئین ها به عنوان یک منبع ضروری جهت سوخت بدن محسوب نمی شوند.در ورزشکاران، پروتئین هر روز خدا مورد مستلزم و نیاز یک گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد و همچنین هنگامی که افزایش حجم ماهیچه ها در یک دوره تمرینی مد نظر باشد یا در مواقعی که فرد در سن رشد قرار دارد، مقدار و اندازه و میزان پروتئین مورد نظر به حداکثر ۲ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن افزایش می یابد.

مصرف یک وعده غذایی پروتئینی قبل از ورزش در عملکرد ورزشکار

قبل از ورزش مصرف یک وعده غذایی پروتئینی مانند استیک گوشت معمولی و همچنین سالاد در عملکرد یک ورزشکار اثر سوئی به جا می گذارد زیرا:

۱- نخست آن هم که مصرف پروتئین اکثرا و بیشتر، عمل هضم بیشتری را طلب می کند که در پس نتیجه آن می شود که آن هم سطح خون درعروق داخلی ماهیچه کاهش می یابد.

۲- دوم آنکه یک وعده غذایی مملو از پروتئین باعث می می شود که در طی سوخت و همچنین ساز آن ترکیبات نیتروژن دار، مواد زایدی ساخته یا ایجاد می شود که بایستی و حتما از طریق کلیه ها دفع شوند.

۳-در طی آن عمل در کلیه، ایسکمی (کاهش جریان خون در یک قسمت بدن به علت انقباض عروق یا انسداد جریان خون) ساخته یا ایجاد می گردد که آن امر خود به کاهش ۹۰ درصدی جریان خون در کلیه مرتبط می می شود.

پروتئین و همچنین ورزشکاران استقامتی

هنگام و زمانی که که ذخایر کربوهیدرات بدن پایین می باشد، پروتئین ممکن می باشد پنج تا ده قسمت و بخش انرژی مورد مستلزم و نیاز در حین ورزش را تأمین نماید.کربوهیدرات به شکل گلوکز خون جهت عملکرد طبیعی مغز ضروری می باشد.بنابراین، سطح گلوکز خون مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد در حین ورزش در حد طبیعی حفظ می شود.

یکی از راه های کمک به حفظ سطح طبیعی گلوکز خون  در بدن

یکی از راه های کمک به حفظ سطح طبیعی گلوکز خون، تغییر پیدا کردن پروتئین به گلوکز می‌باشد.آن تغییر پیدا کردن در بدن زمانی انجام می‌می شود که پروتئین عضله به آلانین تغییر پیدا کردن گردد.آلانین، اسید آمینه‌ای می باشد که در خون آزاد می‌می شود و همچنین به سمت کبد جهت تغییر پیدا کردن به گلوکز حرکت می‌کند، سپس باعث آزادسازی گلوکز در خون می‌می شود.

پروتئین عضلانی در بعضی مواقع شکسته می‌می شود و همچنین جهت تولید انرژی مورد بهره بری و استفاده قرار می‌گیرد که یکی از مکانیزم‌ها چرخهٔ گلوکز- آلانین می‌باشد. هنگام و زمانی که سطح کربوهیدرات بدن در سطح پایینی قرار خواهد داشت.مثلاً بعد از ورزش‌های طولانی آن فرآیند شدید می‌باشد. آن مورد مجدداً اهمیت کربوهیدرات را در رژیم غذایی ورزشکار تقویت می‌کند، چرا که کربوهیدرات به حفظ مصرف پروتئین عضلانی کمک می‌کند.

پروتئین، اسیدهای آمینه و همچنین رشد عضله

در تمرین با وزنه مصرف خود پروتئین به عنوان یک سوخت جهت تولید انرژی تأیید نشده می باشد، ولی باید توجه داشت پروتئین جهت تشکیل بافت عضلانی جدید ضروری می باشد.

مکمل اسیدهای آمینه

مکمل اسیدهای آمینه، اخیراً جهت ورزشکاران قدرتی عرضه شده می باشد، چرا که گفته می‌می شود جهت کسب اثر آنابولیکی و همچنین یا عضله‌سازی مناسب می باشد.دو نوع از متداولترین اسیدهای آمینه مورد بهره بری و استفاده، آرژنین و همچنین کارنیتین می باشداین دو، سطح هورمون رشد (غالباً هورمون رشد انسان (HGH) نامیده می‌شوند.) را که یک تأثیر آنابولیکی قوی دارد، افزایش می‌دهند.بعضی از تحقیقات جدیدتر نشان داده می باشد که دوز اکثرا و بیشتر آرژنین- در صورتی که تزریق گردد- باعث تحریک و همچنین آزاد شدن هورمون رشد می‌می شود.

عملکرد پروتئین و همچنین RDA جیرهٔ غذایی توصیه شده

پروتئین هر سه عملکرد مواد غذایی را دارد:

۱-پروتئین ماده غذایی اصلی می باشد که در رشد و همچنین تکامل و همچنین ترمیم تمام بافت‌های بدن به کار می‌روند.

۲-پروتئین نقش ضروری در تنظیم متابولیسم دارد. تمام عکس‌العمل‌های متابولیکی در بدن به وسیله‌ی آنزیم‌ها کنترل می‌شوند، و همچنین تمام آنزیم‌ها از پروتئین ساخته شده‌اند.

۳-اگرچه پروتئین منبع اصلی انرژی نیست، ولی ممکن می باشد به چند منظور تحت شرایط معین استفاه می شود. استفاه از ذخایر پروتئین بدن مثل عضله به عنوان یک منبع انرژی تقدم بیشتری بر دو عملکرد دیگر آن هم، هنگام و زمانی که که مثلاً در گرسنگی انرژی کافی نباشد، دارد.

ساخت پروتئین در بدن

بدن به روش مداوم در حال ساخت پروتئین‌های جدید و همچنین دفع فرآورده‌های زاید متابولیسم پروتئین می‌باشد ماده‌ای در پروتئین یافت می‌می شود که در کربوهیدرات و همچنین چربی وجود ندارد، و همچنین آن هم نیتروژن می است و خواهد بود.جهت آنکه نیتروژن، خود در بدن ذخیره می شود، بایستی و حتما بخشی از پروتئین وجود داشته است و خواهد بود.نیتروژن در بدن ذخیره نمی‌می شود، بنابراین مواد زاید حاصل از شکستن پروتئین از طریق ادرار دفع می‌گردد.جهت آنکه بدنتان عمکرد مطلوبی داشته باشد، بایستی و حتما نیتروژن دفع شده، جایگزین بشود.

جیرهٔ غذایی توصیه شده (RDA) در ایالات متحدهٔ آمریکا جهت هر ماده غذایی  

آن جیرهٔ غذایی بر اساس نیازهای غذایی همهٔ اشخاص سالم طرح ریزی شده می باشد.پروتئین(RDA)  جهت کودکان و همچنین جوانان و همچنین بزرگسالان متغایر و متفاوت می باشد، زیرا و به درستی که کودکان و همچنین جوانان و نوجوانان در مرحله‌ای از رشد و همچنین تکامل قرار دارند که به تعادل مثبت پروتئین مستلزم و نیاز می باشد، در صورتی که بزرگسالان تنها و فقط احتیاج به حفظ تعادل طبیعی پروتئین دارند.جهت جوانان بی‌تحرک، در حدود یک گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت هر روز خدا مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد.در صورتی که بزرگسالان بی‌تحرک تنها و فقط حدود ۷۵درصد گرم جهت هر کیلوگرم وزن بدن مستلزم و نیاز به پروتئین دارند.بنابراین، مقدار پروتئین (RDA) جهت یک جوون ۷۰کیلوگرمی، هر روز خدا حدود ۷۰گرم می‌باشد، ولی باید توجه داشت یک بزرگسال با وزن بدن مشابه تنها و فقط در حدود ۵۶گرم پروتئین هر روز خدا مستلزم و نیاز دارد.

تهیه و همچنین تدوین: علم ورزش

نقش مواد پروتئینی در تغذیه ورزشکاران در تاریخ ۱۴ January 2013 | 12:05 am نشر یافته شده شده می باشد

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “نقش مواد پروتئینی در تغذیه ورزشکاران”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک