پایان نامه ميدان هاي الكترومغناطيسي

شما ً بيشتر از آنچه كه فكر مي كنيد مي دانيد- فضاي نيروي مغناطيسي دار تنها يك اسم است كه پژوهشگران به يك دسته اي از انواع تشعشعات مي دهند همچنين وقتي كه آنها مي خواهند در مورد آن تشعشعات به صورت گروهي حرف كنند-
234374 پایان نامه ميدان هاي الكترومغناطيسي
پایان نامه

پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه

تشعشع انرژي است كه به سمت جايي معین مسيري را مي پيمايد گسترش مي يابد- تشعشعات قابل رويتي كه از يك لامپ در خانه شما تشعشع مي كنند يا امواج راديويي كه از سمت يك ايستگاه راديويي مي آيند در حقيقت I نوع از انواع تشعشعات نيروي مغناطيسي هستند – مثالهاي ديگر تشعشعات الكترومغناطيسي امواج خيلي كوچك مغناطيسي، اشعه مادون قرمز و روشنايي ايجاد شده بوسيله اشعه ماورابنفش و همچنين اشعه x اشعه گاما هستند – بيشتر اجسام داراي انرژي گرم می باشند حتي تشعشع داراي انرژي بالاتري نسبت به اجسام سرد ايجاد مي كنند- تنها گرماي خيلي زياد اجسام حركت ذرات در يك سرعت بالا مي تواند تشعشع انرژي بالا مانند اشعه x و اشعه گاما ايجاد كند- در اينجا تشعشعات مفرق فضاي الكترومغناطيسي وجود دارد و در عمل از كمترين به بيشترين انرژي هستند .
موج راديويي: بله اين شبيه امواج انرژي راديويي است كه ايستگاههاي راديويي منتشر مي كنند كه اين انتشار به سوي هوا جهت تسخير توسعه پخش از راديو مي باشد كه شما مي توانيد صداي برگزيدگان خود مانند موزارت، مدونا يا موسيقيهاي كوليو را گوش كنيد لذت ببريد- امواج راديويي همچنين توسط چيزهاي ديگر از قبيل ستارگان گازها در فضا فرستاده مي شوند- شما قادر نيستيد بفهميد كه چه چيزي به اين اجسام فرستاده مي شود ولی شما مي تواني بفهمي كه به چه ميزان آنها تولید و ساخته مي شوند.
امواج كوچك: آنها ذرت بو داده را در مدت زمان كمي مي پزند- در فضا امواج كوچك بوسیله ستاره شناسان براي يادگيري درمورد قواعد كهكشان راه شيري كه راه شيري را در بر مي گيرند به كار برده مي شوند.
اشعه مادون قرمز: ما اکثرا فكر مي كنيم كه اين با چيزي شبيه گرما شروع مي‌شود زيرا پوستمان را سرخ مي كند – در فضا موقعيت امواج مادون قرمز بين ستاره ها مي‌باشد.
قابل رويت: بله اين مربوط به پارت ي است كه چشـم هاي شما مي بيند- امواج مرئي بوسیله هر چيز از آتش در حال تشعشع كه به روشنايي ستاره ها لامپها منجر مي‌شود، توليد مي شود- همچنين توسط حركت سريع ذرات، ذرات ديگر گرم مي شوند.
اشعه ماورابنفش: ما مي دانيم كه خورشيد يك منبع ماورابنفش است- زيرا آن داراي اشعه هاي ماورابنفش است كه پوستمان را مي سوزاند- ستاره ها و ديگر اجسام داغ در فضا اشعه ماورابنفش مي فرستند.
اشعه x: دكتر عمومي اين اشعه را براي نگاه كردن در استخوانهاي شما به كار مي‌برد دندانپزشك جهت نگاه كردن در دندانهايتان از اشعه x مصرف مي كند- گازهاي داغ موجود در دنيا نيز اشعه x مي فرستند.
اشعه گاما: اجسام راديويي فعال (بعضي از اجسام طبيعي وديگر چيزهايي كه بوسیله چيزهايي شبيه هسته كارخانجات قدرت ساخـته مي شوند) مي توانند اشعه گاما بفرستند- ذره بزرگ شتاب دهنده را پژوهشگران براي فهميدن اينكه چه جسم تولید و ساخته شده اي مي تواند اشعه گاما توليد كند، به كار مي برند- اما بزرگترين مولدهاي اشعه گاما همگي در دنيا وجود دارد- آن اشعه گاما را به طرق مختلف مي سازد.
يك موج راديويي، يك اشعه گاما، اشعه موج كوچك يا يك اشعه x نيست چه چيزي مي باشد؟
امواج رادويي، امواج مرئي، اشعه x ديگر انواع طيفهاي الكترومغناطيسي شبيه چيزي مانند اشعه الكترومغناطيس بنيادي هستند . ما ممكن است فكر كنيم كه امواج راديويي كاملاً مفرق از اجسام فيزيكي حتي اشعه گاما ايجاد شده هستند . آنها به طرق مختلف تولید و ساخته مي شوند و ما آنها را به طرق مختلف آشكار مي كنيم. اما آيا آنها واقعا ً چيزهاي مفرق ي هستند ؟ جواب اين است «خير»، امواج راديويي. امواج مرئي اشعه x و ديگر انواع طيف الكترومغناطيسي بنيادي هستند . آنها همگي تشعشع الكترومغناطيسي هستند . تشعشع الكترومغناطيسي مي تواند در انواع مختلفي از فوتونهاي جاري شروع شود، كه ذرات اندازه كوچك هر كدام در يك موج خاصي سفر مي كنند كه اين سفر شبيه حركت در سرعت نوري مي باشد.
هر فوتون حاوی يك میزان معين (يا مجموعه اي) از انرژي مي باشد تمام تشعشعات الكترومغناطيسي حاوی اين فوتونها هستند . فقط فرق بين اشعه هاي الكترومغناطيسي میزان انرژي پيدا شده در فوتونهاي آنها مي‌باشد- امواج راديويي داراي فوتونهاي با انرژي كم هستند امواج كوچك داراي كمترين میزان انرژي در بين امواج الكترومغناطيسي هستند . اشعه مادون قرمز داراي انرژي بيشتري از امواج كوچك است و پس امواج مرئي و اشعه ماورابنفش و اشعه x در نهايت اشعه گاما داراي بيشترين انرژي مي باشند.
طيف الكترومغناطيسي مي تواند در انواع مختلف طول، موج، فركانس و… بيان گردد. واقعا ً طيف الكترومغناطيسي مي تواند در انواع مختلف انرژي، فركانس يا طول موج شرح داده شود- هر راه قابل فكر درمورد امواج الكترومغناطيسي به بقيه امواج در يك راه دقيق رياضي نسبت داده مي شود. بنا بر اين جهت چه ما ۳ راه شرح دادن داريم؟ هر كدام نيز ۱ مجموعه واحد فيزيكي مفرق دارند؟
در انتها فركانس به صورت سيكل بر ثانيه اندازه گيري مي شود (كه هرتز ناميده مي‌شود) طول موج برحسب متر انرژي برحسب الكترون ولت سنجيده مي شود. جواب اين است كه پژوهشگران نمي خواهند ارقام بزرگ را بكار ببرند وقتي كه به آنها دسترسي ندارند- گفتن نوشتن ۲ كيلومتر ۲km راحت‌تر از ۲۰۰۰ دو هزار متر است. عموماً پژوهشگران واحدهايي كه راحت‌تر می باشند را براي هر آنچه كه آنها با آن كار مي كنند را بكار مي برند- درعلوم نجوم راديويي، منجمين گرايش به استفاده از فركانس يا طول موج دارند. دليل آن نيز اين است كه بيشتر انواع راديويي امواج الكترومغناطيسي در طيفي از cm1 تا km1 و HZ1 تا GHZ1 می باشند . امواج راديويي يك سری پهناوري از مجموعه طيف الكترومغناطيسي مي باشد. منجمين اشعه مادون قرمز، همچنين طول موج را جهت شرح قسمت هاي مختلف طيف الكترومغناطيسي به كار مي برند. آنها گرايش به استفاده از ميكرون يا يك ميلينيوم متر جهت طول موج دارند بناجهت ن آنها مي توانند رنج الكترومغناطيسي را محدوده اي از ۱ تا ۱۰۰ ميكرون بگويند.
منجمين نوري طول موج را به بهتر ي استفاده مي كنند. در عمل نسخه CGS استاندارد سيستم آنگستروم بود كه به كار برده مي شد. آنگستروم معادل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱/۰ (۱۰ ۱۰/۱) متر مي باشد. در جواب چنانچه ورژن SI استاندارد سيستم باشد ما فكر مي كنيم نور مرئي در واحدهاي نانومتر ۰۰۰۰۰۰۰۰۱/۰ (m9-10) باشد. در اين سيستم ها مي دانيم كه سرعت و همچنين نورهاي سبز و زرد و نارنجي و آبي قرمز طول موجي بين ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر دارند. اين رنج تنها يك سری كوچك از تمام طيف الكترومغناطيسي مي باشد.

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “پایان نامه ميدان هاي الكترومغناطيسي”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک