به چه مقدار کالری مستلزم و نیاز داریم؟ چه مقدار و اندازه و میزان کربوهیدرات و همچنین پروتئین باشد؟ جهت تأمین اعمال حیاتی مانند تنفس،گردش خون، حرکات عضلانی و همچنین انجام فعالیت های هر روز …

به چه مقدار و اندازه و میزان پروتئین بعد از تمرینات اسپورت و ورزشی مستلزم و نیاز دارید؟ همه ما می دانیم که پروتئین جهت بافت عضلانی و همچنین رشد آن هم مورد بهره …

سوپروب close
خرید بک لینک