رژیم غذایی کتوژنیک چیست و همچنین چه تأثیری بر عملکرد اسپورت و ورزشی دارد؟ رژیم‌های غذایی کم کربوهیدرات و همچنین کتوژنیک خیلی زیاد معروف و همچنین مرسوم خواهند بود. آن رژیم‌ها سال شمسی‌هاست که …

ورزش در دوران بلوغ ورزش جهت تندرستی و همچنین شادابی جسمی و همچنین روانی اشخاص بخصوص جوانان و نوجوانان خیلی زیاد مؤثر و همچنین ضروری می باشد. شاید بتوان گفت که ورزش یک راه …

۴ علامتی که نشان می‌دهد بیش از مقدار و اندازه پروتئین مصرف می‌کنید پروتئین یک ماده‌ی غذایی مهم در تغذیه می باشد. بسیاری از ما جهت کم کردن وزن سراغ رژیم‌هایی با کربوهیدرات پایین …

سوپروب close
خرید بک لینک