برچسب خورده: تور روسیه

مراکز خرید شهر ولادی وستوک

تور روسیه بازارهای مکانی بسياري در سطح شهر یافت میشوند. فروشگاه بزرگ گام در خیابان اسو تلانسکایا ،مقابل میدان پلوشات بورتسوی رولوتسی قرار دارد. مغازه های لوازم الکترونیکی کمی آن طرف تر ( به …

سوپروب close
خرید بک لینک