برچسب خورده: سامانه پرداخت اینترنتی

سیستم های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر فنّاوری

دسته بندي بر طبق مكان پرداختدر اين دست هبندي، پرداخ تهاي الكترونيكي به دو دسته پرداخ تهايحضوري ۴ و پرداخ تهاي غيرحضوري ۵ تقسيم مي شوند: سامانه الکترونیکی سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه …

سوپروب close
خرید بک لینک