برچسب خورده: پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

تحقیق هنر متجدد بازاري

گرچه هنوز جامعه ي دوقطبي فرهنگي ما، اشاعه دهنده ي سنت گرايي است، ليكن شور و شرر تجدد مدرنيته نيز گاهي بر دلهاي هنرمندان تازه به زمان رسيده ي ما سايه مي افكند، هرچند …

سوپروب close
خرید بک لینک